Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ

Θέλω να βρω το γινόμενο 46 x 38


Βήμα 1ο: Γράφω κάθετα τον πολλαπλασιασμό.Βήμα 2ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 6 = 48. Γράφω το 8 και κρατάω 4 (κρατούμενο).Βήμα 3ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 4 = 32 και 4 το κρατούμενο (32+4=36) ... μας κάνουν 36. Γράφω 36.


Βήμα 4ο: Γράφω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 x 6 = 18. Γράφω το 8 και κρατάω 1.


Βήμα 5ο: Πολλαπλασιάζω 3 x 4 = 12. 12 και 1 το κρατούμενο (12+1=13)... μας κάνει 13. Γράφω το 13.


Βήμα 6ο: Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα, δηλαδή τους δύο αριθμούς που έχω βρει από
τους πολλαπλασιασμούς που έκανα και λέω :
368 + 1.380 = 1.748. Την πρόσθεση την κάνω κάθετα με τον τρόπο που έχω μάθει.


Το 1.748 είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 46 x 38. Δηλαδή 46 x 38 = 1.748
Δεν υπάρχουν σχόλια: